Jobeat - terms and condition
  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η εταιρία με την επωνυμία «TechNature IKE», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Νερατζιωτίσσης 48-52 (εφεξής και χάριν συντομίας η «Εταιρία») δικαιούχος της διαδικτυακής ιστοσελίδας με domain name «www.jobeat.gr» και τις τυχόν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και tablet που θα κατασκευαστούν, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης του www.jobeat.gr παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του www.jobeat.gr μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας , παρακαλείται ο εκάστοτε χρήστης να μην προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας μας, αλλά να γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών. Οι παρατηρήσεις που τυχόν υποβληθούν, καταγράφονται και αναλύονται από την Εταιρία για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, σε καμία περίπτωση όμως δεν δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου.

Η Εταιρία δεν συλλέγει σε γνώση της προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους. Εάν διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.

Η Εταιρία διατηρεί αυτοτελώς το δικαίωμα της να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από την ιστοσελίδα της, οποτεδήποτε αυτή κρίνει αυτό σκόπιμα, χωρίς να υποχρεούται να στέλνει ατομική ειδοποίηση σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας της, οι δε χρήστες, μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν μεταβολές, μέσα ανακοινώσεις που γίνονται στην ιστοσελίδα. Οι συμβάσεις μέσω της ιστοσελίδας μας καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.jobeat.gr θα πρέπει:

  • να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά και επαγγελματικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στην ιστοσελίδα στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,

  • να ενημερώνει άμεσα και επιμελώς την ιστοσελίδα, για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.

Κατά την εγγραφή των Χρηστών, διακρίνονται δύο κατηγορίες:

Α) Αφενός θα υπάρχει ειδική πλατφόρμα την εγγραφή των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναρτούν πληροφορίες για αυτές, όπως : αγγελίες που επιθυμούν για ανεύρεση προσωπικού, το σήμα τους, το όνομα και την επωνυμία της επιχείρησής τους, καρτέλα με πληροφορίες για αυτές και τις δραστηριότητές τους, ειδικό λινκ που να παραπέμπει στην ιστοσελίδα τους κτλ. Οι αγγελίες που θα αναρτώνται από τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ θα γίνονται με χρέωση από ειδική πλατφόρμα που έχει κατασκευαστεί, και η χρέωση θα γίνεται ανάλογα με τα πακέτα που υπάρχουν στην πλατφόρμα εκείνη. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής της χρέωσης, αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης, σε μεταγενέστερο κεφάλαιο

Β) Αφετέρου θα υπάρχει ειδική πλατφόρμα για την εγγραφή των ΙΔΙΩΤΩΝ.

Οι Ιδιώτες που αναζητούν εργασία ή πληροφορίες για κάποια επιχείρηση, θα μπορούν να αναρτούν πληροφορίες για αυτούς στην ειδική αυτή πλατφόρμα Ιδιωτών. Μεταξύ των διαφόρων πληροφοριών που μπορούν να παρέχουν και να αναρτούν είναι το βιογραφικό τους, τηλέφωνα , διεύθυνση και εμαιλ επικοινωνίας μαζί τους, φωτογραφία τους κτλ. Οι αγγελίες που θα αναρτώνται από ΙΔΙΩΤΕΣ δεν θα έχουν κάποια χρέωση, θα πρέπει όμως και εκείνοι να σέβονται όλους τους Κανονισμούς και Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. Τυχόν αγγελίες που παραβιάζουν τις Αρχές και Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, που είναι προσβλητικές , μειωτικές ή ρατσιστικές, δεν θα αναρτώνται, κατά την κρίση των διαχειριστών της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρία παρέχει στους χρήστες της ιστοσελίδας τις αντίστοιχες υπηρεσίες μελών, κατόπιν της αντίστοιχης εγγραφής τους, και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους.

Όταν ο χρήστης (ιδιώτης ή Επιχείρηση) περατώσει τη διαδικασία εγγραφής, τότε θα παραλάβει αποδεικτικό/επιβεβαίωση εγγραφής του, μέσω ενός μοναδικού υπερσυνδέσμου, που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο ίδιος θα έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του.

Τυχόν εγγραφή στην ιστοσελίδα αποτελεί τεκμήριο ότι έχει αποδεχθεί τους όρους και κανονισμούς της Ιστοσελίδας και ότι τους έχει διαβάσει νωρίτερα και τους γνωρίζει.

Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε πράξη που ενεργούν από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασής τους και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).

Σε περίπτωση που τυχόν διαπιστώσουν ότι γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και ότι έχει επέλθει παραβίαση ασφάλειας του προσωπικού λογαριασμού τους, τότε οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και είναι υπεύθυνοι να βεβαιώνονται ότι έχει ολοκληρωθεί η τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών-επισκεπτών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η εγγραφή του Χρήστη (Ιδιώτη ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) μέσω του υπερσυνδέσμου που αποστέλλεται, αυτό συνεπάγεται και σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και η διαδικασία εγγραφής.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Κάθε χρήστης (Ιδιώτης ή Επιχείρηση) διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με συγκεκριμένο αίτημα του προς την ιστοσελίδα και να ζητήσει τυχόν διόρθωση ή διαγραφή μερικών από τα προσωπικά του δεδομένα, καθώς να ζητήσει ακόμα και την πλήρη διαγραφή όλων των στοιχείων του από την ιστοσελίδα, με τη διαδικασία που αναλύεται διεξοδικά στο Κεφάλαιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – GDPR.

4. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κατά καιρούς, η Εταιρία έχει τη δυνατότητα , κατά την επιλογή της και σύμφωνα με ανακοινώσεις που μπορεί να αναρτήσει στην Ιστοσελίδα της, να προσφέρει δωρεάν κάποιες δοκιμαστικές Συνδρομές για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι οποίες θα γίνονται χωρίς πληρωμή ή σε ειδική μειωμένη τιμή (μία «Δοκιμή»). Η Εταιρία διατηρεί πάντα το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καθορίζει η ίδια τις προϋποθέσεις για την περίοδο αυτή Δοκιμής και διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί ή να τροποποιεί μια Δοκιμή σε οποιαδήποτε στιγμή, με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΗΔΗ Η ΠΛΗΡΩΜΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΟΥΝ/ΑΝΑΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΤΟΤΕ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΗ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΣΕΙ.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Ιστοσελίδα καταβάλλει όλες τις προσπάθειες κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό της να μην έχουν προβλήματα στην παροχή τους. Σε περίπτωση όμως που για κάποιο λόγο, Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και δημιουργηθούν προβλήματα στη συνεχή ροή της ιστοσελίδας (Hackers) . Βεβαίως η Ιστοσελίδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου όσο το δυνατόν νωρίτερα , να αποκατασταθεί η φυσιολογική κατάσταση ροής της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα μπορεί, αλλά δεν αποτελεί υποχρέωση της, να ελέγχει και να παρακολουθεί το Περιεχόμενο έκαστου Χρήστη, προκειμένου να επιβεβαιώνει ότι είναι σύννομο με τους «Όρους Χρήσης-Κανονισμός Ιστοσελίδας’

6. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο των αγγελιών (οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) που αναρτώνται σε αυτή από τους χρήστες, όπως επίσης και για την επικοινωνία κάποιου χρήστη με έτερο χρήστη της ιστοσελίδας. Περαιτέρω η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής /επαγγελματικής συναλλαγής μεταξύ των χρηστών της Ιστοσελίδας.

7. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Εάν η Ιστοσελίδα πληροφορηθεί με οιονδήποτε τρόπο ότι περιεχόμενο αγγελιών είναι αντίθετο με τους Κανόνες Χρήσης, είναι παράνομο ή παραπλανητικό, τότε η Ιστοσελίδα μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να λάβει άμεσα μέτρα για το εν λόγω περιεχόμενο, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον Χρήστη.

Εάν τρίτοι θεωρούν ότι κάποια αγγελία ή κάποιο περιεχόμενο έρχεται σε αντίθεση με τους Όρους Χρήσης, τότε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@jobeat.gr.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των αγγελιών της Ιστοσελίδας μας, ήτοι ενδεικτικώς αναφέρονται: των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay – out), προστατεύονται με βάση το Ελληνικό, Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο, που ορίζει τις διατάξεις για την Πνευματική Ιδιοκτησία.

Συνεπεία των ανωτέρω, τονίζεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναδιανομή, κτλ του περιεχομένου αγγελιών που έχουν δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα. Τυχόν αναπαραγωγή μπορεί να επιτραπεί μόνο κατόπιν ρητής προηγούμενης γραπτής άδειας από την Ιστοσελίδα μας, ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπενθυμίζουμε ρητά ότι τυχόν αντιγραφή/αναδιανομή κτλ, μπορεί κάλλιστα να προσβάλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας, και διατηρούμε ακέραιο το δικαίωμά μας να διεκδικήσουμε κάθε θετική και αποθετική ζημία έχει προκληθεί σε εμάς, σύμφωνα με το νόμο.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού, όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την Προστασία του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις οποίες σεβόμαστε και τηρούμε. Οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο και των παρόντων όρων χρήσης.

Η Ιστοσελίδα μας συλλέγει αποκλειστικά και μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που οι ίδιοι οι χρήστες καταχωρούν αυτοβούλως και που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια και άρτια εκτέλεση των υπηρεσιών που αυτοί επιθυμούν και καθώς συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας (Άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με τη δική τους σύμφωνη γνώμη και μόνο, και αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των σκοπών λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα όσο καιρό οι Χρήστες είναι ενεργοί, σε περίπτωση δε που τυχόν αγγελίες τους έχουν λήξει, τότε τα στοιχεία διατηρούνται για μετέπειτα χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, η δε εκκαθάριση θα γίνεται κάθε Ιανουάριο  ανεξαρτήτως της ημερομηνίας συλλογής των προσωπικών δεδομένων του πελάτη.

   

Η Ιστοσελίδα μας δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων/προσωπικών δεδομένων και της ηλεκτρονικής μας  επικοινωνίας χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτών. Ειδικότερα, λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα και πρόσφορα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, όπως λ.χ. διαβάθμιση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια των χώρων που τηρείται φυσικό αρχείο προσωπικών δεδομένων, καταστροφή όλων των εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, ώστε να μην είναι δυνατή η άντληση οποιασδήποτε πληροφορίας, ενώ το δίκτυο προστατεύεται από Firewall και NAT, κρυπτογράφηση των δεδομένων,ενώ υπάρχει επίσης ελεγχόμενη πρόσβαση του κάθε χρήστη με διαφορετικό Username – Password και SSL/TLS certificate .

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων καθώς επίσης και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία και καταγγελίας σε εποπτική αρχή (σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 13 έως 20 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Κάθε χρήστης μπορεί επιπλέον να ζητήσει τη φορητότητα (σύμφωνα με τη δυνατότητα που σας δίνει ο Κανονισμός 2016/679 GDPR)  των προσωπικών του δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων σας µπορείτε να απευθύνεστε στoν υπεύθυνο επεξεργασίας, που ορίζεται κατωτέρω.

Κάθε χρήστης έχει επίσης δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή με αποστολή mail στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων  (Άρθρο 2 περ. ια του Ν. 2472/1997 και Άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ο Παπουτσέλλης Βασίλης τηλέφωνο επικοινωνίας 6932345092 και email επικοινωνίας info@jobeat.gr

Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε ορίσει τον Παπουτσέλλης Βασίλη, τηλέφωνο επικοινωνίας 6932345092 και email info@jobeat.gr

 

10. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για την καταχώρηση αγγελιών που γίνονται με χρέωση, τελείται με τους ακόλουθους τρόπους:

Α) Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό: Εάν δεν έχετε πιστωτική κάρτα μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία για αγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να δίνετε στην τράπεζα ως αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο σας και τον Αριθμό Παραγγελίας. Στην συνέχεια παρακαλούμε αποστείλατε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω e-mail στο info@jobeat.gr . Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι οι ακόλουθοι:

Τράπεζα Πειραιώς: IBAN: GR0601720300005030089795219

Εθνική Τράπεζα: ΙΒΑΝ: GR0201101070000010700598203

*Nα σημειωθεί ότι σε περίπτωση εμβάσματος, η χρέωση επιβαρύνει τον καταθέτη.

 

Β) Πιστωτική Κάρτα: Η Ιστοσελίδα μας δέχεται πληρωμές και με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Αποδεκτές κάρτες είναι Visa και MasterCard. Κατά την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας η τράπεζα δεσμεύει και δεν χρεώνει αρχικά το ποσό της παραγγελίας σας. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται κατά την τιμολόγηση ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην όλη διαδικασία. Η χρέωση της πιστωτικής/ χρεωστικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Στη φόρμα πληρωμής που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή

Γ) Paypal

 

10.1 Απόδειξη / τιμολόγιο

Μέσα στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας υπάρχει δυνατότητα να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε απόδειξη ή τιμολόγιο.

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

H ασφάλεια των πληρωμών αποτελεί βασικό μέλημα για την Ιστοσελίδα μας. Για το λόγο αυτό, όλες οι online πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal γίνονται στο ασφαλές προστατευόμενο (secure) περιβάλλον της συνεργαζόμενης Τράπεζας ή την online πλατφόρμα πληρωμών Paypal.

Όλες οι online πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Η Ιστοσελίδα, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως θα πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία αυτής κάθε φορά που πραγματοποιείτε αγορά.

Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή σας για χρέωση αυτής με το ποσό της πληρωμής που ολοκληρώνετε. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε η πληρωμή της αγγελίας δεν θα εκτελεστεί.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από την Ιστοστελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρία.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας είναι οι εξής:

  • Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, το Μέλος θα θεωρείται από την Εταιρία ότι δεν συμμετέχει στην αγορά.

  • Μη ενημέρωση της Εταιρίας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρία θα θεωρήσει ότι το Μέλος δεν συμμετέχει στην αγορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρίας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ρητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Με το παρόν συµφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρµογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του καταστήματός μας, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της Ιστοσελίδας μας, οι καταναλωτές μπορούν σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, να απευθύνονται στον αρμόδιο ελληνικό φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που είναι εν προκειμένω ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, Αθήνα 11471, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, Δικτυακός τόπος: http://www.synigoroskatanaloti.gr, Τηλέφωνο 2106460862

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της Εταιρίας.

13. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Σε συνέχεια των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου όπως έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας και ισχύουν μέχρι και σήμερα και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι και των παρακάτω, με τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας μας αποδέχεστε επιπλέον ότι:

  • Είστε άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που δεν έχετε συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, δεν έχετε εξουσιοδότηση για τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Αν κατά παρέκκλιση των παραπάνω κάνετε χρήση της υπηρεσίας, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη ενώ επιφυλάσσεται έναντι των νομικά υπεύθυνων για την αποκατάσταση ζημιάς που τυχόν υποστεί από την παραβίαση των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών της αλλά και για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά της.

  • Με την πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία δέχεστε απαρέγκλιτα ότι θα χρησιμοποιείται την Ιστοσελίδα και κάθε πληροφορία που αναρτάται σε αυτή, με νόμιμο τρόπο και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες τους για οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη στον οποίο ανήκουν οι πληροφορίες.

  • Δεν έχετε καταδικαστεί για κακούργημα και δεν επιδιώκετε παραπλανητική χρήση της Ιστοσελίδας.